Vereniging voor plaatselijk belang te Broek.
Secretariaat:
Renate Faber
it Súd 19a
8512 AJ Broek
E-mail: secretaris@debroek.online
De functieverdeling binnen het bestuur.
Voorzitter:
Suzanne Stoffels

Penningmeester:

Pietie van Keimpema

Afgevaardigde activiteitencommissie.
Klasina Osinga