Alle Hosper uit Broek,
ontwierp en maakte de ramen van de Broekster PKN-Tsjerke uit 1913.
Alle Hosper vertelt in het Broekster kerkje over zijn ramen.

Door de eeuwen heen hebben er drie kerkjes in Broek gestaan:
>  Vanaf 1913 kerk met koepel en meer ruimte tussen klokkenstoel en kerk.
>  Rechtsboven tot 1913 kerkje dichtbij klokkenstoel >  Rechtsonder 14e - 15e eeuw (tek. Hosper)
Het kerkje, genoemd naar Sint Kristoffel, is foar minsken dy't ûnderweis binne.

Op een wandkleed de 6 afbeeldingen.
 
Tekst uit de gids van Tsjerkepaad/Openkerken-route 2010.

Huidige kerk werd gebouwd in 1913. Al in de late Middeleeuwen was er al een kerkje, gewijd aan de heilige Christoffel. Begin 18e eeuw blijkt de stompe toren vervangen te zijn door een klokkenstoel. Er hangt nog een oude klok uit 1600, gegoten door Henric Wegewart te Kampen. Het kerkje is in een sobere stijl gebouwd, met verrassende elementen, waarvan sommige later zijn toegevoegd. Boven de ingang zit een Davidster in de gevel. Heel speciaal zijn de in 1994 geplaatste gebrandschilderde ramen. Alle Hosper uit Broek ontwierp deze. Hij wilde de Broekster activiteiten van het oude dorp zo authentiek mogelijk afbeelden. We zien: een molen in de lente, Sint Christoffel die op zijn rug het Christuskind veilig naar de overkant van het water draagt, zomer met kerk en klokkenstoel, de visser in de herfst onder de regenboog, een scheepje op duister woest water onder het hoopvolle licht van een ster en de scheepshelling verstild in winterse sneeuw.

 
Voorjaar/Maitiid.
De polder stond 's winters onder water, vandaar een boerderij op een hoogte en de molen op een polderdijk. Ze verbeelden de Broekster polder.
Symbool:
De opkomende zon zorgt voor nieuw leven.
We krijgen zon – warmte – licht, en de aarde om haar te dienen en haar te bewaren.
 
Zomer/Simmer.
Een praam met hooi.
Broek vanaf het water gezien.
Symbool:
De kerk met haantje op de koepel, in goud; waakzaamheid. De praam met hooi is het symbool van de zomer en de vruchten van onze arbeid. De klokkenstoel naast de praam roept op tot dankbaarheid aan moeder aarde.
 
Herfst/Hjerst.
Harm Scholten, de laatste visser van Broek met de in het dorp gebouwde vissersboot.
Symbolen:
Regenboog, baken, visser. Overleg met de plaatselijke visser, om de manier van vissen vast te leggen.
 
Winter.
Werf in Broek, waar o.a. het vissersbootje gebouwd is. Er werden ook grote ronde jachten gebouwd.
Symbool:
Alles ligt stil, er is verval, en voorbereiding op het komende voorjaar, de zon komt reeds op. Met de hellingbaas, Tjeerd van der Meulen (83 jaar), gesproken in 1995 over de historie van de werf.
 
Levensloop/ûnderweis.
It skip in Skûtsje heeft de kleur van de hoop, groen. It Skûtsje van Roel Speelman, de Broekster schipper, was groen, de kleur van Doniawerstal. De kleur van de skûtsjes van Haskerland is bruin.
Symbolen:
De zon gaat onder, het schip koerst op duister woest water onder het hoopvolle licht van een ster naar een onbekende verte. De gebogen horizon geeft een beeld van de wereldzee en is boven het 'plaatselijke' van de andere voorstellingen bedoeld. Het staat symbool voor alle mensen die onderweg zijn.
 
Sint Kristoffel.
In de eerste kerk was het koor van de kerk naar het oosten gericht. De zon komt op in het oosten. De kerk van de 14e eeuw zien we op de achtergrond maar is afgebroken en stond ook aan de Broekstervaart.
 
Het bovenstaande is een uitleg over de betekenis van de ronde afbeeldingen in glas en lood.