Kerkgebouw / ″de Gearsit″
Adres:
it Noard 21, 8512 AB, Broek
Stichting beheer Broekster kerk
Contactpersoon: Rienk van Terwisga
Tel : 0650624712
E-mail:    rienk@rienk.nl
Website:
www.broeksterkerk.nl
Diensten in Broek:
1e zondag van de maand:
Oecumenische dienst.
Door Oecumenische commissie Broek.
(zie hier onder voor verdere info)
3e zondag van de maand:
Zie preekdienst rooster op:
Prot. Gemeente Joure ca
http://www.pgjoure.nl
( voor Broek zie hier onder )
Preekrooster:
BROEKSTER TSJERKE

2023

.
* Opgave Paasontbijt 2023 kan t/m Goede Vrijdag bij:
Kees en Anna Mulder
tel. 0513 412081.
Diensten:
Prot. Gemeente Joure ca. te Broek: in principe elke 3e zondag van de maand samen met de Prot. Gemeente Terkaple.
Meer informatie http://www.pgjoure.nl
en/of kerkblad Fragmint.
Oecumenische Commissie
Organiseert eenmaal per maand een oecumenische kerkdienst in de Broekster kerk.
Oekumeniske tsjinsten 2024 yn Broek 09.30 oere
Programma Oecumenische Commissie Broek in principe elke 1e zondag van de maand.
Orgel
Op 10 december 2002 is het gerestaureerde orgel in de Hervormde Kerk te Broek opnieuw in gebruik genomen. Het instrument werd in 1907 door Mart Vermeulen (Woerden) gebouwd voor de Hervormde Kerk van Bornwerd. In verband met een restauratie van dit kerkgebouw werd het orgel in 1969 verkocht aan de Hervormde Kerk van Broek.
Bij deze overplaatsing, uitgevoerd door vrijwilligers, kwamen de schepbalgen te vervallen en werden de met aluminiumverf bespoten frontpijpen schoongemaakt. In de jaren 2001 en 2002 is het orgel geheel gerestaureerd door Mense Ruiter Orgelmakers, waarbij ook vrijwilligers, onder toezicht van de orgelmakers, een belangrijke rol speelden. Als adviseur trad Jan Jongepier op.
Windlade, windvoorziening, klaviatuur en mechanieken zijn hersteld. De plaatsing van het grotere pijpwerk is door enkele verplaatsingen minder krap dan voorheen. Tenslotte is het snijwerk in het front door het aanbrengen van goudbrons-accenten levendiger geworden. De dispositie: Manuaal (C-f3): Prestant 8, Viola di Gamba 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Octaaf 2. Aangehangen pedaal (C-c). Tremulant, ventiel. Winddruk: 88 mm wk. Toonhoogte: a1 = 440 Hz. Temperatuur: evenredig zwevend.
Bron: Mense Ruiter Orgelmakers
Maaiitiid
Simmer
Hjerst
Winter
Underweis
st. Kristoffel